5 Adımda Çocukları Geleceğin Mesleklerine Hazırlamak

5 Adımda Çocukları Geleceğin Mesleklerine Hazırlamak

Çok değil bundan yalnızca birkaç yıl sonra günümüzde var olan birçok meslek yok olacaktır. Ancak  bu, genel itibari ile insan gücüne duyulan ihtiyacın yok olacağı anlamına gelen bir durum değildir. İnsanlara ve insan gücüne duyulan ihtiyacın ise geleceğin meslekleri itibari ile kendisini ortaya çıkartacağını söylemek mümkündür. Peki çocukları geleceğin mesleklerine hazırlamak için neler yapmamız gerekir? İşte adım adım verilen detaylar.

Çocukları Geleceğin Mesleklerine Nasıl Hazırlamalıyız?

  1. Problem Çözme Becerisi

Teknoloji her geçen gün kendini yeniliyor. Bizler her geçen gün yeni bir bilgi ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu da aslında her geçen gün yeni bir bilinmezlik ve problem ile karşı karşıya kalmamıza sebep oluyor. Çünkü gerçekte her çözüm, kendi içerisinde yeni bir sorun barındırır. Bu da insanların sürekli olarak bir sorun ile karşı karşıya kalmasına sebebiyet verir. Bu sebeple çocukları geleceğin mesleklerine hazırlamak için ilk olarak onların zihinsel becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütülmelidir. Bu sayede çocuk, ileride karşı karşıya kalacağı sorunların tamamının üstesinden düşünsel becerileri sayesinde gelebilecektir. Çocukları geleceğin mesleklerine hazırlamak için ilk ilke budur.

  1. Eleştirel Düşünebilme Becerisi

Bir çocuğun problem çözebilmesi için önce problemin bilincinde olması gereklidir. Bu sebeple çocukları geleceğin mesleklerine hazırlamak için dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ve atılması gereken bir diğer adım budur; eleştirel düşünebilme becerisi.

Bilindiği üzere günlük hayatın hemen her alanında bir çalışan ile karşı karşıya gelmek mümkündür. İlerleyen durumlarda da bu böyle olacaktır. Ancak bu hususta dikkat edilmesi gereken bir unsur vardır ki, o da şudur; yöneticilere en az çalışanlar kadar ihtiyaç vardır. Bunun temel nedeni, sorunların tespitinin, çözümünün ve çalışanların yönlendirilmesinin yöneticinin görevi olmasıdır.

Kişilerin, çocukları geleceğin mesleklerine hazırlamak için “yönetici” sıfatını hedef belirlemeleri ve bu bağlamda bu sıfata yönelik girişimlerde bulunmaları eleştirel düşünme becerisine bağlıdır.

  1. Yaratıcı Düşünme Becerisi

Bilindiği üzere bir sorun ile karşı karşıya çıkmanın birden fazla yöntemi vardır. Çocukları geleceğin mesleklerine hazırlamak için ise öncelikle çocuklara herkesin gördüğünden farklı olan yolların gösterilmesi gereklidir. Özellikle çocuklarının, diğer çocuklar arasından sıyrılmasını ve sivrileşmesini isteyen ebeveynlerin çocuklarına yaratıcı düşünme becerisini kazandırmaları gereklidir. Yaratıcı düşünebilen insanlar, gelecekte meslek arayan değil meslekler tarafından aranan olmayı başaracaklardır.

  1. Sosyal İlişkiler

Çocukları geleceğin mesleklerine hazırlamak için girişimlerde bulunurken sosyal ilişkiler göz ardı edilmemelidir. Yapay zekanın ya da robotların hemen her alanda kendisine yer bulacağı dönemlerde bile sosyal ilişkilerin bu bağlamda ulaşılamaz kalacağını söylemek mümkündür. Aslında sosyal becerinin de birçok farklı kavram ile eşdeğer kabul edilmesi mümkündür.

Sosyal ilişkilerin gelişiminden ilk kasıt, çocuğun arkadaşları ile sağlıklı bir ilişki içerisinde olması ve içe kapanık olma özelliklerini yenmesidir. Buna ek sosyal ilişkiler becerisinden anlaşılabilecek bir anlam daha vardır ki, o da çocuğun bir nevi gelecekteki iş hayatına hazırlanmasıdır.

  1. STEM Becerileri

Çocukları geleceğin mesleklerine hazırlamak isteyen kişilerin STEM becerilerini kesinlikle geri plana atmamaları gereklidir. STEM becerileri, Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik gibi konulardaki becerilere karşılık gelmektedir. Öyle ki STEM kelimesinin söz konusu alanların İngilizce karşılıklarının ilk harflerinden meydana geldiğini söylemek dahil mümkündür. bu alanları bu denli önemli kılan ise, robotik kodlamalarda dahil kullanılmalarıdır. Yani Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik gibi alanların günümüzde olduğu gibi gelecekte de revaçta olacağını söylemek kesinlikle yanlış olmayacaktır.