Evde Kodlama Eğitimi Nasıl Verilir?

Kodlama Eğitimi, öğrencilerin yaş gruplarına ve hazır bulunuşluk düzeylerine göre
şekillenen uzun bir yolculuktur. Okul öncesi dönemden başlayarak öğrencinin tüm eğitim hayatı süresince devam eder. Öğrencilere 21.yy becerileri kazandırarak onları
daha üretken bireyler olma yolunda güdüler.
Evde Kodlama Eğitimine Okul Öncesi öğrenci grubuyla başlanmak istenilirse
değinilecek ilk konu algoritmadır. Çocuklara sıralı işlem mantığı, günlük hayatla
bağdaştırarak anlatılırsa kalıcı izli öğrenme gerçekleşmiş olur. Daha sonra temel algoritma materyalleri ile eğlenerek öğrenme süreci başlar. Bunlara algoritma robotları, kodlama yapbozları, temel elektronik devre bileşenleri ve 3D
tasarım yapmaya olanak sağlayan mekanizmalar örnek olabilir. Bununla birlikte oklarla kodlama etkinlikleri, lego takımları ve arttırılmış gerçeklik uygulamalarıda öğrenme sürecine dahil edilebilir. Eğitim verilmek istenen yaş grubu ilk okul seviyesi ise başlangıç aşamasında okul öncesi kodlama uygulamaları devam ettirilebilir. Öğrenci okuma-yazma yetkinliklerini kazandıktan sonra
Scratch Jr. ve Scratch programları ile blok tabanlı kodlama
uygulamalarına geçiş yapabilir. Ek olarak 3D oyun tasarımı ile birlikte ilerleyen
dönemlerde 3D nesne tasarımı konularına başlayabilir. Tinkercad, Kodu Game Lab
bu uygulamalara örnek olarak verilebilir. Elektronik devre kartları kullanarak, değişen zorluk seviyelerinde proje tabanlı öğrenme eylemini gerçekleştirebilir. Örnek olarak Arduino, Microbit , Pinoo Minoo ve Pinoo Kontrol Kartı verilebilir.
Kullanımı ve kodlaması kolay, tek bir kablo ile tüm sensör bağlantılarının gerçekleşebildiği Pinoo kartları ile çocuklar evde kolayca ulaşabilecekleri sarf malzemeler ile birbirinden keyifli projeler üretebilir. Orta öğrenim öğrenci grubu çok sensörlü ve birbiri ile komplike halde çalışan projelerle kodlama öğrenimine devam edebilir bununla birlikte 3D oyun ve nesne tasarımı konularında ilerleyebilir.
Lise grubu öğrencileri nesne tabanlı yazılım dilleri ile projeler üretebilir. Orta öğretim
seviyesindeki projeleri kapsamlandırabilir.
Rasperry Pi, Phyton, Ruby, Thunkable, Arduino Ide bu uygulamalara örnek olarak
gösterilebilir.