Pinoo ve Stem+A

Günümüzde eğitim sistemine birçok model entegre edilmektedir. Bu modellerden bir tanesi de Stem+A modelidir. Peki, Stem+A modeli nedir?

  Stem+A modeli; Science, technology, engineering, math + art ( bilim,teknoloji,mühendislik, matematik ve sanat) kelimelerinin baş harflerinde oluşmaktadır.

   Stem+a modeli ile; bahsettiğimiz alanların öğrencilere ezbere öğretimin yerine, projeye dayalı, yaparak yaşayarak öğrenen, sorgulayan ve üreten bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Peki, Pinoo nedir?

   Pinoo, 7 yaş ve üzerindeki öğrencilerin arduino ile daha kolay kodlama yapabilmeleri için geliştirilmiş kontrol kartıdır. Pinoo ile Arduinoda bulunan tüm sensörleri, tek bir kablo ile kolay bir şekilde kullanabilirler.

Pinoo ile Stem+A arasında nasıl bir ilişki vardır?

 Üretim yapan, dünya ile rekabet edebilecek ve üretici bir toplum olmanın yegane şartı fen ve matematik öğretiminin teknoloji ve mühendislik ile entegre edilmesi ile mümkündür. Öğrencilere analitik düşünme becerisi kazandırma, teoriden ziyade görerek uygulayarak eğitim verdiğimizde ki verimin daha arttığını gözlemleyerek daha yaratıcı bireyler yetiştirmiş olacağız.

   Pinoo Kontrol Kartı  aracılığıyla öğrenciler  Stem+A modelinde yer alan disiplinlere  ; tasarımları ve kodlaması kendilerine ait olan proje ve ürünleri entegre ederek  kalıcı izli öğrenme sağlarlar. Bu sayede disiplinler arası bilgi alışverişi ve uyum noktasında zorluk yaşamazlar. Örneğin ; öğrencinin pinoo ile akıllı perde sistemi oluşturduğunu düşünelim. Öğrenci perde sistemini tasarlarken sanat ve bilim alanlarını, dc motoru perdeye entegre ederek mühendislik ve matematik alanlarını, oluşturduğu sistemi kodlayarak da teknoloji alanlarını işe koşmaktadır.

   Pinoo ile öğrencinin; sosyal, görsel, uzamsal, matematiksel ve estetik zekasının ortaya çıkmasına siz de imkân sağlayabilirsiniz.

 Stem+a modeline, Pinoo’nun entegre edilmesiyle; 21. yy becerisine sahip, düşünen üreten, iş birlikçi ve çalışmaya yatkın bireyler yetiştirilebilir.

Pinoo’nun ayrıcalıklı dünyasıyla tanışmak için www.pinoo.io adresini ziyaret edebilirsiniz.