Toplum 5.0 ve Kodlama

Toplum 5.0 ve Kodlama

Sürekli gelişmekte olan teknolojik gücü, doğru yönetecek olan bir toplum felsefesi niteliğindedir.  Gelecekte insanların dünyayı değiştirebilmeleri için yeni fikirlere ve bu fikirleri hayata geçirebilmek için hayal gücünün beraberinde yaratıcılığa ihtiyaç duyulmaktadır.
Peki kodlama bunun neresinde?
Toplum 5.0’ın sahip olduğu vizyon, gelecekte teknolojinin insanlara dikte ettiği şeyleri yapmak yerine, insanların teknolojiyi kullanarak kendi ihtiyaçlarına yönelik bir şekilde teknolojiyi yönetebilmesi ve kullanabilmesi sürecini kapsamaktadır. Toplum 5.0, yeni meslek kollarını da beraberinde getirecektir. Yeni mesleklere çocukların adapte olabilmesi için, kazanılması gereken birçok beceri vardır. Bu beceriler 21. Yüzyıl becerileridir. Çocukları bu geleceğe hazırlamak ve ihtiyaç duyulan becerilere kazanım sağlaması için kodlama ile tanıştırmak büyük bir avantaj sağlamaktadır.
Toplum 5.0 algısının büyümesi ile birlikte toplumda refah seviyesi yükselecek ve daha konforlu bir yaşam tarzını beraberinde getirecektir. Teknoloji gelişmekte ve insan gücünün etkisi robotlaşma ve kodlamanın getirileri sayesinde azalmaktadır. Kullandığımız fiziksel alanlar ile teknolojinin birbiri ile güçlü bir şekilde entegre olması halinde Toplum 5.0’ın nitelendirdiği süper akıllı toplum kavramı oluşmaktadır. Tüm bunları hayal ederken, Toplum 5.0 ve Kodlama birbirinden ayrılmaz, tamamlayıcı ve destekleyici bir bütün haline gelmektedir.
İşte tam da bu nokta da Pinoo Kodlama ve Robotik Setleri devreye giriyor. Kodlama ile ilgilenen çocukların hayal gücü genişlemekte, yaratıcılığı artmakta, analitik düşünme, şekil ve uzay algısının gelişimi sağlanmaktadır. Pinoo Kodlama ve Robotik Setleri, sağladığı avantajlar ile çocukların en kolay ve eğlenceli yoldan kodlama eğitimini tamamlamasını sağlamaktadır. Kodlamayı öğrenen çocuklar sosyal hayatlarında ve okul yaşamı boyunca başarılı olmaktadır.
Araştırmalara göre çocuklarımız mezun olduktan sonra 8 ile 10 arasında bir meslek değişimi yaşayabilmektedir. Burada çocuklarımızdan beklenen ise dönüşüme açık, kendini ifade edebilen, sürece adapte olup uyum sağlayabilen, duygusal esnekliği ve 21.yy becerilerine sahip bireyler olmalarıdır. Robotlaşan bu süreç içinde çocuklarımızı ve gençlerimizi robotlardan ayırt eden ve iş alanını kısıtlamayan en önemli özellikler insanı insan yapan her beceriye sahip olmalarıdır. Bütün bunlar için de küçük yaşta anaokullarından üniversitelere kadar çalışmalar yapılmaktadır. Kodlama ve robotik de bu araçlardan bir tanesidir.
 Atölye Vizyon ailesi olarak biz de Kodlama  Robotik ve Maker atölyesi olarak, bilgiye dayalı bir atölye değil,  yetenekleri keşfetmeyi ve keşfettirmeyi, çocukların içinde ki girişimcilik ruhunu ortaya çıkarmayı, hayal gücünü genişletmeyi ve yaşam boyu öğrenmeyi temel alan bakış açımız ile siz velilerimizin, öğretmenlerimizin ve geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındayız. 
Kodlama ile çocuklar eleştirel düşünme, işbirliği, farkındalık ve merak duygularını geliştirerek geleceğin teknoloji dünyasına kendini hazırlamaktadır. Pinoo Kodlama ve Robotik  Setleri ile materyal kullanım yetileri gelişmekte, problem karşısında çözüm odaklı davranmalarını desteklemektedir.
Toplum 5.0 ve Kodlama, gelecekteki toplum algısında birbiri ile beraber şekillenecek ve gelişecektir.
Teknoloji ve kodlama, hayatımızın her alanında hakim kılınan bir araçtır. Toplum 5.0 algısının nitelendirdiği tüm aşamalar da, kodlama eğitimi mutlak bir öğrenimdir. Bu noktada atılabilecek en doğru adım çocukları şimdiden geleceğe hazırlayarak, kullanımı ve öğrenimi oldukça kolay ve eğlenceli olan Pinoo Kodlama ve Robotik  Setleri ile Toplum 5.0 modeline uyumlarını sağlamak olacaktır.
Sizler de çocuklarınızın teknoloji ve kodlama ile geleceğin dünyasına hazırlamak istiyorsanız,  Atölye Vizyon ve Pinoo Kodlama ve Robotik Setleri ile tanışarak çocuklarınıza farkındalık, teknolojinin doğru kullanımı ve hayal gücü ile neler yapabileceğini göstermenin tam zamanı!