Pinoo Joystick Modülü

Pinoo Joystick Modülü Nedir ?
 
Ön Hazırlık:
Pinoo kartımızı USB kablo yardımıyla bilgisayarımıza bağlıyor ve aşağıdaki adımları izleyerek bağlantımızı gerçekleştiriyoruz.
modül

mblock
kodlama
robotik
JOYSTİCK MODÜLÜ
Joystick Modülü projelerde sık kullandığımız modüllerden biridir. Bağlantısını ve kodlamasını doğru yaptığımız takdirde 0 ile 1023 arasındaki değerleri sağlıklı bir şekilde görebiliriz. Gelin bu modülün çalışma prensibini daha detaylı inceleyelim. 
joystick
Modüle, xy joystick modülü de diyebiliriz.
Görevi;
2D (2 eksenli) hareketi Pinoo’ya iletmek,
Modüldeki çubuğun konumunu iki eksende X ekseni (soldan sağa) ve Y ekseni (yukarı ve aşağı) şekilde Pinoo’nun işleyebileceği elektronik bilgilere çevirmektir.
Joystick modülümüzün bağlantısını yaparken port bölümünün üzerindeki renkleri dikkate almamız gerekiyor. Modülümüz pinoo kart üzerinde aynı renklere sahip kapılara bağlantı kablosu yardımıyla takılabilmektedir. Pinoo kart üzerinde yer alan 9 ve 10 numaralı kapılar joystick modülü için uygundur.
Bilgisayarımızda mBlock programını açarak pinoo kartımızın bağlantılarını gerçekleştiriyoruz. Joystick modülünden aldığımız değerleri görebilmek için kukla üzerinden okuma gerçekleştiriyoruz. Sonrasında modülümüzü sağa, sola, yukarı ve aşağı hareket ettirerek doğru okuma yapıp yapmadığını test edebiliriz. 
Aşağıdaki görselde örnek olarak 9. kapıya bağlanan joystick modülünün kodlarını görebilirsiniz. “Merhaba de” kodunun içerisine yerleştirilen modül okuma kodu sayesinde modülümüzden gelen değer sürekli olarak program üzerinde görüntülenebilecektir.
robotik kodlama atölyesi
Joystick sola çekildiğinde 0, sağa çekildiğinde 1023 değerini alırız.
robotik
Joystick yukarı çekildiğinde 0, aşağı çekildiğinde 1023 değerini alırız.

Kuklamızın okuduğu değerin ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir. 
mblock
IDE Ön Hazırlık:
Pinoo kartımızı USB kablo yardımıyla bilgisayarımıza bağlıyor ve aşağıdaki adımları izleyerek bağlantımızı gerçekleştiriyoruz.

arduino
Araçlar menüsü - Kart - Arduino Nano seçelim.

çocuklar için kodlama seti
Araçlar menüsü - İşlemci - ATmega328P (Old Bootloader) seçelim.

maker
Araçlar menüsü - Port - COM değeri seçelim.ARDUINO IDE İLE JOYSTICK MODÜLÜ KULLANIMI

arduino
Joystick modülümüz A2 ve A3 pinlerine bağlıdır. Seriali başlattık. AnalogRead komutu ile joystick modülünün x ve y ekseninden gelen değerlerini okuduk. Serial.print komutu ile okunan değerlerin seri monitöre yazılmasını sağladık.